Nazwa Oznaczenie Oznaczenie1
urz.igł. łącznik ręczny 75mm '5000 75STACH-TE-CLR TagEasy p155D-5693 55D87303
urz.igł. łącznik ręczny 125mm '5000 125STACH-TE-CLR TagEasy e155D-5778 55D60630
urz.igł. łącznik ręczny 175mm '1000 7inch hook pins p155D-0503 -55D-04168
urz.igł. łącznik ręczny 225mm '1000 9inch hook pins p155D-5046 -55D-44593
urz.igł. łącznik ręczny 225mm '5000 225STACH-TE-CLR e155D-5091 55D96716
urz.igł. łącznik zacisko 125mm'1000 UI-TIE-CLR TagEasy 10673-Monarch p155D-1386 -55D-19832